FindNFund Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op: Maart 2023

1. Wie zijn we en wat bieden we aan? Wij zijn FindNFund B.V. ("FindNFund, wij en/of wij"). Wij hebben het FindNFund Platform ontwikkeld. Het FindNFund Platform dient als een online ontmoetings- en samenwerkingsplek om instellingen voor goede doelen (Finders) en professionele donateurs (Funders) met elkaar te verbinden. Finders en Funders zijn gezamenlijk Leden van het Platform.

Je hebt toegang tot ons Platform via onze Website: findnfund.com en andere findnfund.com extensies. Het gebruik van het Platform, de Website en gerelateerde Diensten worden gezamenlijkonze Diensten genoemd.

2. Privacyverklaring Dit is onze Privacyverklaring. In dit document leggen wij uit welke soort Persoonsgegevens wij verzamelen via onze Diensten. Wij leggen ook uit welke rol wij spelen bij de verwerking van Persoonsgegevens, hoe lang wij deze bewaren en welke rechten je hebt als betrokkene.

3. Persoonsgegevens en verwerkingsverantwoordelijke Wij verwerken Persoonsgegevens. Onder Persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij de zogenaamde Verwerkingsverantwoordelijke van jouw Persoonsgegevens. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw Persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaringstaan vermeld.

4. Welke Persoonsgegevens verwerken wij als Verwerkingsverantwoordelijke? Als Verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij jouw Persoonsgegevens in het kader van verschillende activiteiten verwerken. Wij verwerken jouw Persoonsgegevens als jij jezelf aanmeldt als vertegenwoordiger van een Lid van ons Platform, je bent dan een zogenaamde Eindgebruiker. Wij kunnen ook Persoonsgegevens verwerken in een algemene context, bijvoorbeeld via onze Website en sociale media accounts (Algemeen).

Persoonsgegevens die wij verwerken als jij ons Platform als Eindgebruiker gebruikt:

5. Cookies Wij kunnen functionele, tracking en/of analytische cookies gebruiken op onze Website. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op jouw apparaat kan worden opgeslagen wanneer jij de Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert jouw browser en/of apparaat. Bij een volgend bezoek aan onze Website zorgt de cookie ervoor dat jouw browser/apparaat wordt herkend.

6. Hoe lang bewaren wij de Persoonsgegevens? Wij zullen geen Persoonsgegevens verwerken of opslaan die wij niet nodig hebben. Wij bewaren Persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor bovenstaande doeleinden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de Persoonsgegevens langer te bewaren. In dit verband hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

  • Persoonsgegevens van Eindgebruikers | Deze gegevens worden bewaard zolang wij een overeenkomst hebben met het Lid dat de Eindgebruiker vertegenwoordigt en maximaal 2 jaar daarna, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.
  • Nieuwsbrieven | Wij bewaren de Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven totdat jij jezelf afmeldt voor onze nieuwsbrief.
  • Persoonsgegevens in onze correspondentie | Deze gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om jouw bericht/vraag/klacht te behandelen en voor een periode van 2 jaar daarna.
  • Persoonsgegevens in onze administratie voor de belastingdienst | Deze gegevens worden 7 jaar bewaard, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Na het verstrijken van bovengenoemde bewaartermijn(en) kunnen wij bepaalde Persoonsgegevens verwerken en bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten en/of voor onderzoek naar fraude/misbruik of om een (rechts)vordering te onderbouwen. In dergelijke gevallen zullen wij de Persoonsgegevens afzonderlijk bewaren en alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden.


7. Delen wij jouw Persoonsgegevens met anderen?

Verwerkers Wij maken gebruik van derden (Verwerkers) die ons ondersteunen bij het verlenen van onze Diensten. In dit kader ontvangen deze Verwerkers Persoonsgegevens van ons die zij namens ons verwerken. Wij gebruiken bijvoorbeeld Verwerkers voor het bouwen en optimaliseren van onze Website en Platform, voor het versturen van onze nieuwsbrieven en het hosten van onze gegevens.

Deze Verwerkers mogen de door ons verzamelde en verwerkte gegevens alleen gebruiken of openbaar maken overeenkomstig onze instructies aan hen en in geen geval voor andere doeleinden. Wij sluiten met al onze Verwerkers een verwerkingsovereenkomst.

Verwerkingsverantwoordelijken Wij kunnen jouw Persoonsgegevens ook delen met externe verwerkingsverantwoordelijken in de volgende gevallen:

  • Belastingdienst: Wij zijn wettelijk verplicht (een deel van) de Persoonsgegevens op te nemen in onze financiële administratie die gedeeld moet worden met de belastingdienst. De belastingdienst zal deze Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar eigen privacybeleid.
  • Sommige van jouw persoonlijke contactgegevens zullen zichtbaar zijn voor andere Eindgebruikers van het FindNFund Platform, zoals hierboven onder 4 verder beschreven.

Afgezien van het bovenstaande zullen wij jouw Persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


8. Uitvoer van persoonsgegevens buiten de Europese Unie Wij kunnen Persoonsgegevens doorgeven aan partijen buiten de Europese Unie als een van onze Verwerkers of Verwerkingsverantwoordelijken buiten de Europese Unie is gevestigd. De Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan landen en/of partijen die een passend niveau van gegevensbescherming bieden door het gebruik van standaardcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses - SCC's) van de EU. Jij kunt contact met ons opnemen als jij meer informatie of eventueel een kopie van deze SCC's wilt ontvangen.


9. Websites van derden Jij kunt op onze Website advertenties of andere (hyper)links aantreffen die verwijzen naar de websites, producten en diensten van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of de links die op deze websites verschijnen en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die naar of van onze Website linken. Bovendien kunnen deze websites, producten en diensten, inclusief hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites, producten en diensten kunnen hun eigen privacyverklaringen , gebruikersvoorwaarden en klantenservicebeleid hebben. Bij het browsen en bij alle interacties op een andere website, inclusief websites die naar of van onze Website linken, zijn de voorwaarden en het beleid van die website van toepassing.


10. Wijzigingen van de Privacyverklaring De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Controleer onze Privacyverklaring regelmatig. De nieuwe Privacyverklaring wordt onmiddellijk van kracht na publicatie op onze Website. Als wij onze Privacyverklaring grondig wijzigen, zullen wij dit samen met de herziene Privacyverklaring op onze Website vermelden.

11. Jouw rechten als betrokkene en onze contactgegevens

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als jij van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet verwerken in overeenstemming met de AVG. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Als je vragen over of deze Privacyverklaring of jouw privacy hebt, kun je contact met ons opnemen via info@findnfund.com

FindNFund B.V., handelend onder de naam FindNFund Oosteinde 13 I 1717WT Amsterdam Nederland info@findnfund.com Kamer van Koophandel: 85910929